چگونه اسناد PDF خود را از طریق  Preview در سیستم مکینتاش امضای دیجیتالی بزنیم؟

 

چگونه اسناد PDF خود را از طریق  Preview در سیستم مکینتاش امضای دیجیتالی بزنیم؟

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه اسناد PDF خود را امضای دیجیتالی بزنید. شما می توانید این کار را از طریق برنامه ی Adobe Reader از طریق سیستم Windows و Mac انجام دهید. هم چنین برای این کار می توانید از برنامه ی Preview استفاده کنید. اگر می خواهید از طریق آیفون یا اندروید سند PDF خود را امضا بزنید, برنامه ی Adobe’s Fill & Sign انتخاب خوبی است و استفاده از آن نیز آسان است. با ماه همراه باشید.

 

 

 

مراحل :

Preview
  1. فایل PDF خود را در Previewباز کنید. برای انجام این کار:

روي فايل PDF مورد نظر خود کلیک کنید تا انتخاب شود.

از منویی که مشاهده می کنید روی گزینه ی File کلیک کنید.

از منوی کشویی File روی گزینه ی Open With کلیک کنید.

از منویی که مشاهده می کنید روی گزینه ی Preview کلیک کنید.

 

  1. روی آیکون “Show Markup” کلیک کنید. این آیکون در کنار نوار جستجو قرار دارد. یک نوار ابزار در بالای پنجره ی Preview نمایش داده خواهد شد.

 

  1. روی آیکون “Signature” کلیک کنید. این آیکون در نوار ابزار قرار دارد. با این کار یک منوی کشویی قرار دارد.
Trackpad
Trackpad
  1. روی زبانه ی Trackpad کلیک کنید. این زبانه در بالای منوی کشویی قرار دارد.

اگر از iMac استفاده می کنید، به جای این زبانه روی زبانه ی Camera کلیک کنید.

اگر امضای آماده دارید, ابتدا از پایین منوی کشویی روی گزینه ی  Create Signature کلیک کنید سپس امضای مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

  1. امضای خود را بکشید. با استفاده از trackpad امضایی که می خواهید در فایل نمایش داده شود را بکشید. امضای شما در منوی کشویی نمایش داده می شود.

 

  1. روی گزینه ی Done کلیک کنید. این گزینه در منوی کشویی قرار دارد.

 

  1. امضای خود را به فایل PDF اضافه کنید. روی آیکون “Signature” کلیک کنید سپس روی امضای خود کلیک کنید. سپس می توانید امضای خود را به محل مورد نظر بکشید.

 

  1. کار خود را ذخیره کنید. روی گزینه ی File و سپس Save کلیک کنید. اکنون فایل PDF شما امضا شده است.

منبع : چگونه اسناد PDF خود را از طریق  Preview در سیستم مکینتاش امضای دیجیتالی بزنیم؟


Comments are closed.