چگونه پیام bombرا به کمک برنامه ی مشخص ارسال کنیم؟

 

چگونه پیام bombرا به کمک برنامه ی مشخص ارسال کنیم؟

 

اگرمیخواهید از راه دوربا کسی شوخی کنیدمیتوانیدبه گوشی آن فرد bomb یا spamارسالکنید. با این کار چندین پیام خنده دار پشت سر هم برای فرد ارسال می شود. در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چگونه به گوشی دوست خود bomb ارسال کنید.

وب سایت
وب سایت
  1. برای ارسال پیام text از وب سایت استفاده کنید. وب سایت هایی وجود دارد که شما می توانید در آن شماره ی خود و فرد مورد نظر و تعداد دفعات ارسال پیام را وارد کنید. سپس این وب سایت کار شرورانه ی شما را انجام خواهد داد و یک پیام را ۱۰۰ بار برای یک نفر ارسال خواهد کرد.
برنامه ارسال پیام
  1. برنامه ی مربوط به ارسال چنین پیام هایی را می توانید با کمی جستجو در اینترنت پیدا کنید. به دلیل شکایات بسیار این برنامه ها از app store حذف شده است اما باز هم پیدا کردن چنین برنامه هایی کار سختی نیست. فقط نیاز به صرف زمان و در برخی شرایط صرف هزینه دارد.

منبع : چگونه پیام bombرا به کمک برنامه ی مشخص ارسال کنیم؟


Comments are closed.