برچسب: پرداخت در محل(COD)

روش پرداخت در محل(COD)

پرداخت در محل(COD) اگرچه پرداخت اینترنتی روش سریع و مطمئنی است اما بعضی از مشتریان تمایل دارند که پس از دریافت سفارششان هزینه را پرداخت کنند.که این روش خود به سه طریق انجام می شود: پرداخت با کارت بانکی درمحل دریافت سفارش: این روش با (pos) یا همان دستگاه کارتخوان پرداخت می شود. پرداخت از طریق […]

اکتبر 29, 2020